JobOut Box

Ett hälsofrämjande paket med 12 enkla redskap och övningsinstruktioner till hela avdelningen, för att skapa en piggare och friskare arbetsplats. Produkterna är av hög kvalitet för att ge bästa resultat, samt för att förebygga och rehabilitera de vanligaste förslitningsskadorna. Tillsammans utgör de ett koncept som är enkelt och lättillgängligt för alla. Med JobOut Box blir det självklart att införa energipauser som en naturlig del av arbetsdagen.

JobOut Box
  • I JobOut Box ingår:
  • 3 st: Resistance Tube (Soft, Medium, Firm)
  • 3 st: Stretch Band (Soft, Medium, Firm)
  • 3 st: Hand Exercise Ball (Soft, Medium, Firm)
  • 1 st: Massage Roller Bar
  • 1 st: Balance Cushion
  • 1 st: Massage Ball
  • Mått: 50 cm x 40 cm x 28 cm
  • Rekommenderas: För ca 5 personer